Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar

Halkla İlişkiler bir kuruluşla hedef kitle arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet için yönetimin sorumluluğunu vurgulayan, eğilimleri önceden tahmin etmek için uyarı sistemi görevi gören ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyondur.

Halkla İlişkiler ve Reklam

• Reklam bir ürün veya hizmeti satmaya yardımcı olurken, Halkla İlişkiler kurumiçi ve dışında işletmeye uygun bir iletişim sistemi oluşturmakla yükümlüdür.
• Reklam bir kurumun satış geliştirici tedbirlerinden ve pazaryolunu açmaktan sorumluyken halkla ilişkiler alanı görev verenin tüm politikasını ortaya koymaktan ve bunu açıklamaktan sorumludur.
• Reklamın hedef kitlesi daha dardır. Reklam belirli sosyodemografik veya psikolojik özelliklerine sahip olanlara seslenirken halkla ilişkiler kurumiçi çalışanlardan kurumun faaliyet gösterdiği yerde yaşayanlar ve tüm paydaşlara kadar geniş bir yelpazeye seslenir.
• Reklam her organizasyon tarafından kullanılamaz. Fakat halkla ilişkiler her organizasyonla iç içedir.
• Halkla İlişkiler bir yönetim göreviyken, Reklam genel olarak satış ve pazarlama departmanlarına bağlı olarak çalışır.
• Halkla İlişkiler zihindeki imajları değiştirmeye uğraşırken, Reklam belli ürünlerin satışını destekler.
• Reklamda mesajı gönderen kuruluşun kendisi değil söz konusu kendisini gönderen medyadır. Buna karşın Halkla İlişkiler mesajları sadece kitle iletişim araçları ile değil kişisel ilişki yoluyla iletilebilir.
• Halkla İlişkilerin karmaşıklığı başarının ölçülmesinde de kendini göstermektedir. Satış veya kardaki değişimleri niceliksel olarak saptamak mümkün değildir.
• Halkla İlişiler tutum ve davranış değiştirir.
• Halkla İlişkiler, reklamı bir araç olarak kullanabilir.
• Reklam tek yönlü bir iletişim uygularken Halkla İlişkiler çift yönlü bir iletişimdir.

Halkla İlişkiler ve Propaganda

• Propaganda, politik, ekonomik, dini ve ideolojik mallar ya da fikirler için, belli bir hedefe yönlendirilmiş ikna faaliyetleridir.
• Literatürde siyah, gri ve beyaz propaganda olarak bir ayırım yapılmaktadır. Beyaz propaganda doğru olarak görülen bilgilerin yayılmasını içerirken, gri propaganda şüphe edilecek nitelikteki iddiaların yayılmasını içermekte ve bu yapılırken bilgi ile bilgi kaynağı arasında sıkı bir bağlantı yapmaktan kaçınılmaktadır. Siyah propaganda ise, yanlış bilgileri yayan propagandacının kimliğinin belirtilmemesini içermektedir.
• Halkla İlişkiler ve propaganda arasında bir ayırım yapılmaya çalışıldığında karşımıza çıkan unsur doğruluktur. Propaganda her ne kadar beyaz propaganda’da doğru bilgileri iletse dahi, bunu uygulama tarzı halkla ilişkilerden büyük farklılıklar taşımaktadır.
• Propaganda tek yönlü bir iletişimi esas alırken, halkla ilişkiler iki yönlü bir iletişime dayanır.
• Savaş zamanları oldukça fazla kullanılmıştır.
• Örneğin; 1. Dünya savaşında uçaklardan çeşitli broşürler atıldı.

Halkla İlişkiler ve Lobicilik
Lobicilik, baskı gruplarının, kişilerin ya da özel çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecini etkileme amacına yönelik olarak kongrede, parlamentoda yaptıkları çalışmalardır.

Halkla İlişkiler ve Pazarlama
Pazar araştırmaları, AR-GE, promosyon çalışmaları, fiyatlandırma, paketleme gibi çeşitli aşamaları kapsıyor. Asıl hedef ürün satış gerçekleştirmektir.

Halkla ilişkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli bir nokta “hedef kitlesi”dir. Halkla ilişkilerde hedef kuruluşun ilgili olduğu tüm çevreyken, pazarlama daha çok potansiyel alıcılara yöneliktir.

Not: Bu sayfadaki yazılar “Ayla-Aydemir Okay, Halkla İlişkiler Kavram ve Strateji Uygulamaları, Der Yayınları, 2013” kitabından yararlanılarak oluşturulmuştur. Konu hakkında detaylı bilgi için kitabı almanızı öneririm.


Etiketler: , , , ,