Televizyon Hem görüntünün hem de sesin birlikte olması, televizyonun, ürünlerin tanıtılmasında en etkin medya olmasını sağlamıştır.