Höyükleşme Doğal çevre – Su kaynakları etrafında yerleşme zorunluluğu, besin maddesi, hammadde. Yapı malzemesi – Batı’da