İfade özgürlüğü tüm belli başlı insan hakları belgeleri tarafından garanti altına alınmıştır. 1789 Fransız İnsan ve