Medya veya kitle iletişim araçları televizyon, radyo, internet, gazete, dergi ve afiş gibi geniş kitlelere hitap