Broadchurch, olaylardan uzak olan sakin bir sahil kasabasıdır. Fakat bir gün, kasabalı ailelerden olan Latimer’ların 11