Daha önce Klasik Dönem Sanatı sayfasında klasik dönem kronolojisini, Klasik Dönem Heykeltıraşlığı adı altında Kritos Genci,