Hiç kuşkusuz ki tarihte ilk sanat anlayışı birden bire ortaya çıkmamıştır. Bununda bir ön hazırlık evresi