Klasik Dönem – M.Ö 500-330 Erken Klasik – M.Ö 500-450 Geçiş üslubu – M.Ö 500-480 (Arkaik-Erken