Klasik Dönem Sanatı Mimari yapılara geçmeden önce bazı terim ve öğeleri kısaca tanıtımıyla ekliyorum. Polis: Yunan