Daha önce İletişim Kuramları sayfasında; Lasswell, Shannon ve Weaver, Osgood ve Schramm, Dance’in Sarmal Modeli, Gerbner