Foucault’un İktidar Anlayışı Foucault’nun iktidar kavramı, Marksizm’in iktidarı ekonomik çıkarlardan kaynaklanan bir sınıf hakimiyetinin aracı olarak