foucault iktidar Arşiv

İktidar Nedir?

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler. Örneğin, krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken

Foucault

Foucault’un İktidar Anlayışı Foucault’nun iktidar kavramı, Marksizm’in iktidarı ekonomik çıkarlardan kaynaklanan bir sınıf hakimiyetinin aracı olarak