Frigler M.Ö 1250’lerde Anadolu’ya göç ile gelmişler. Erken Demir Çağı: M.Ö 1190-850 Orta Demir Çağı: M.Ö