Halkla İlişkiler bir kuruluşla hedef kitle arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini oluşturmaya ve sürdürmeye