Hititlerin ortaya çıkış teorileri I. Teori: 2. Binyılın başında Anadolu’ya dışarıdan geldikleri. Trakya-Boğazlar yoluyla Anadolu’ya Kızılırmak