Los Angeles’ın gençlik ve mükemmellik takıntısıyla çevrelenen orta yaşlarını geride bırakmış üç kadın, bir tesadüf eseri