Reklam Nedir? İşletmelerin ürettikleri mal ya da hizmetleri, kurumlarını, markalarını hedef kitleleri ile buluşturdukları bir iletişim